Báo cáo kết quả ba công khai năm học 2022 – 2023 và cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023 – 2024

09/09/2023

Căn cứ vào Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Trường TH, THCS và THPT FPT báo cáo kết quả thực hiện công khai năm học 2022 – 2023 và cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cở sở và trường trung học phổ thông năm học 2023 – 2024.

Nội dung chi tiết trong các file đính kèm.

Mẫu 12 2022-2023

Mẫu 11 2022-2023

Mẫu 10 2022-2023

Mẫu 09 2023-2024

BC 166 kết quả thực hiện 2022-2023 và công khai 2023-2024Tin cùng chuyên mục