Thành lập năm 1999, trải qua hơn 20 năm hình thành – xây dựng – phát triển, Tổ chức Giáo dục FPT đã trở thành hệ thống giáo dục lớn của Việt Nam.

Sứ mệnh

Cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho đông đảo người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước.

Triết lý giáo dục

Giáo dục đào tạo là việc tổ chức và quản lý việc tự học của người học.

Văn hóa

  • Tôn – Đổi- Đồng – Chí – Gương – Sáng (Tôn trọng – Đổi mới – Đồng đội – Chí công – Gương mẫu – Sáng suốt)
  • Học thật, thi thật, thành công thật
  • Làm khác để làm tốt

HỆ SINH THÁI FPT EDUCATION

he sinh thai

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

z3826796758005_06628eafb0ae1963b5587faee8657168

XẾP HẠNG QUỐC TẾ

timeline1