PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀ HỌC BỔNG VÀO LỚP 10 THPT FPT

Phụ huynh, học sinh hoàn thiện phiếu đăng ký để hoàn tất quá trình đăng ký xét tuyển vào THPT FPT

  • Thông tin

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Thành tích học tập

  • Ví dụ: - 3,5 năm học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. - Đạt giải nhất môn toán học sinh giỏi cấp tỉnh ....
  • Thông tin trường học

  • Thông tin liên hệ

  • Thông tin liên hệ

  • Lý do biết đến trường