Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII) và Chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022”

09/11/2022

Cuộc thi góp phần đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, là hoạt động thiết thực của Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, huy động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triển thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh.

THỂ LỆ CUỘC THI

Căn cứ Kế hoạch số 62-KH/BTGTU ngày 16/8/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII) và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

– Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

– Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG THI

Tìm hiểu nội dung cơ bản về các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5 (khóa XIII), gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; các nội dung cơ bản về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và Bài viết “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho 2 thời gian tới” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tìm hiểu chủ trương của Đảng bộ thành phố để thực hiện các nghị quyết, bài viết này.

III. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC

1. Thời gian

– Thời gian thi: 4 tuần, từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 27/11/2022.

– Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 30/12/2022.

– Cuộc thi được tổ chức thành 4 tuần:

+ Tuần 1: Từ lúc 0h00’ ngày 01/11/2022 đến 23h59’ ngày 06/11/2022.

+ Tuần 2: Từ lúc 0h00’ ngày 07/11/2022 đến 23h59’ ngày 13/11/2022.

+ Tuần 3: Từ lúc 0h00’ ngày 14/11/2022 đến 23h59’ ngày 20/11/2022.

+ Tuần 4: Từ lúc 0h00’ ngày 21/11/2022 đến 23h59’ ngày 27/11/2022.

2. Hình thức thi

Thi trực tuyến trên mạng Internet (trên Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: http://www.dangbodanang.vn). Người dự thi sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và thực hiện 01 bài tự chọn (gồm các thể loại: Bài viết, video clip, dưới dạng multimedia và dạng infographics) cho mỗi tuần thi.

Phần thi trắc nghiệm:

Mỗi tuần sẽ có bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung khác nhau. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và người dự thi chọn 01 đáp án đúng trong 4 đáp án.

Phần thi tự chọn:

– Người dự thi tự chọn thực hiện 01 trong 03 câu hỏi sau:

1- Nêu cảm tưởng, đề xuất, kiến nghị của anh (chị) trong việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống trong thời gian tới.

2- Những kiến nghị, giải pháp của anh (chị) làm thế nào để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhất là hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống trong thời gian tới.

3- Suy nghĩ của anh (chị) về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay và việc vận dụng, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố.

– Trong một lần thi, người dự thi thực hiện 01 nội dung tự chọn và thể hiện bằng 01 trong số 4 hình thức sau: (1) Bài viết; (2) video clip; (3) thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia; (4) thiết kế tin, bài dưới dạng infographics (về dung lượng: bài viết không quá 1.500 từ; video clip không quá 5 phút; thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia hoặc infographics không quá 50MB).

3. Quy định chung về làm bài thi

– Tất cả người dự thi phải hoàn thành cả hai phần trắc nghiệm và tự chọn trong 01 tuần thi. Trong trường hợp người dự thi thực hiện phần thi câu hỏi trắc nghiệm trước (thời gian thi trắc nghiệm là 20 phút) thì sẽ lưu kết quả đến đến 23h59’ ngày cuối cùng của mỗi tuần thi và có thể đăng ký thi tiếp nội dung tự chọn trong thời gian tuần thi đó. Nếu qua tuần mới mà người dự thi không tham gia đủ 2 phần thi trắc nghiệm và tự chọn thì không được tính kết quả thi của tuần đó. Tuy nhiên, khuyến khích mỗi lần thi nên thi đủ cả 02 phần trắc nghiệm và tự chọn để tiết kiệm thời gian của thí sinh.

– Ban Giám khảo chỉ xét chấm các bài thi đã hoàn thành cả hai phần trắc nghiệm và tự chọn trong 01 tuần thi. Chỉ xét chấm các bài thi tự chọn (theo từng hình thức thi tự chọn) đối với các thí sinh hoàn thành tốt phần trắc nghiệm (số lượng trả lời đúng cao và thời gian hoàn thành phần thi nhanh).

– Trong mỗi tuần thi người dự thi chỉ được thi 01 lần.

– Đối với phần thi tự chọn, mỗi tuần thi chỉ tham gia được 01 trong 03 câu hỏi tự chọn và có thể tham gia thi nhiều hình thức của cùng 01 câu hỏi. Thí sinh có thể tham gia cùng một hình thức thi tự chọn trong nhiều tuần khác nhau; tuy nhiên, khuyến khích mỗi tuần thi nên chọn 01 hình thức tự chọn khác nhau để sự phong phú nội dung thi và tăng tỷ lệ xét giải của thí sinh.

– Thí sinh có thể tham gia thi đầy đủ 4 lần trong 4 tuần thi tùy vào điều kiện của mình. Trong trường hợp thí sinh tham gia đầy đủ 4 lần thi cho 4 tuần thì sẽ dùng kết quả của lần thi có số điểm cao nhất để chấm điểm cho toàn bộ Cuộc thi.

– Đối với hình thức thi tự chọn là bài viết thì thí sinh nhập nội dung bài viết vào ô có sẵn (dưới dạng đánh văn bản word); đối với thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia hoặc infographics thì đăng tải tại website của cuộc thi.

– Đối với các bài dự thi là video clip, thí sinh tự đăng tải trên các mạng Youtube, Vimeo… và dán đường link liên kết lên ô có sẵn để Ban Tổ chức tải về, xem xét chấm giải (người thi chịu trách nhiệm lưu trữ bài thi tại đường link liên kết cho đến hết thời gian tổ chức cuộc thi đến ngày 27/12/2022).

– Bài dự thi phải là những tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, các trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân. Nội dung bài dự thi không trái với chủ trương, đường lối của Đảng, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định của pháp luật và không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm tham gia Cuộc thi.

– Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ xem xét những bài thi tự chọn được đánh giá có chất lượng để đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng hoặc Facebook Fanpage của Cuộc thi.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI

Bước 1: Truy vập vào Website dự thi.

Cách 1: Truy cập vào địa chỉ: http://www.dangbodanang.vn (Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng), vào banner “Cuộc thi tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII) và Chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022”.

Cách 2: Đăng nhập bằng cách quét mã QR

 

 

 

 

 

 

 

Bật chế độ chụp ảnh, hướng màn hình về mã QRcode. Khi hộp thoại xuất hiện đề nghị mở trang web trong trình duyệt, bấm vào hộp thoại để khởi động trình duyệt và truy cập trang dự thi. (Nếu điện thoại có nhiều trình duyệt, người sử dụng có thể chọn một trình duyệt phù hợp trong danh sách).

Bước 2: Tiến hành đăng ký theo hướng dẫn với việc điền các thông tin cá nhân: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân, điện thoại liên hệ, email, cơ quan công tác, tập thể tham gia, địa chỉ tạm trú hoặc thường trú… theo yêu cầu (mục có dấu sao màu đỏ là thông tin bắt buộc) và nhấn vào login: BẮT ĐẦU DỰ THI.

Lưu ý: Nếu phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác thì bài thi sẽ là không hợp lệ. Thông tin đăng ký của người tham gia dự thi sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi kiểm tra và xét trao giải. Mọi thay đổi về thông tin phải được báo kịp thời về Ban Tổ chức cuộc thi.

Bước 3: Khi nhấn nút BẮT ĐẦU DỰ THI, người dự thi sẽ bắt đầu thực hiện các câu hỏi theo yêu cầu (gồm trắc nghiệm và tự luận) và hoàn tất phần thi.

Lưu ý:

– Sau khi hoàn thành nội dung thi (cả trắc nghiệm và tự chọn), khi nhấn vào nút NỘP BÀI DỰ THI, hệ thống sẽ gửi đến địa chỉ email của người tham gia thi một mã xác nhận. Người dự thi mở email của mình và nhập mã xác nhận này vào ô XÁC NHẬN, sau đó nhấn nút HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi (lúc này, kết quả bài dự thi chính thức được lưu trên hệ thống, gửi về Ban Giám khảo).

– Trong trường hợp người dự thi đang thực hiện phần trắc nghiệm, nhưng hết thời gian 20 phút giành cho phần thi trắc nghiệm, hoặc thực hiện xong phần trắc nghiệm, thì người dự thi sẽ chọn 01 trong 02 phương án:

Nhấn vào nút: NỘP BÀI THI TRẮC NGHIỆM (phần mềm sẽ bảo lưu kết quả thi trắc nghiệm trong tuần thi đó và người dự thi sẽ đăng ký lại để tiếp tục thi phần tự chọn vào thời gian khác trong tuần).

Hoặc nhấn vào nút: NỘP BÀI THI TRẮC NGHIỆM VÀ THI TIẾP TỰ CHỌN (thi tiếp phần tự chọn để hoàn tất đủ 2 phần thi trong tuần).

– Ban Tổ chức khuyến khích người dự thi nên nghiên cứu kỹ các câu hỏi, nhất là nên chuẩn bị kỹ trước bài thi tự chọn, trước khi tham gia thi để tránh phải đăng ký nhiều lần, để có kết quả thi đạt chất lượng cao và tiết kiệm thời gian.

V. CHẤM ĐIỂM BÀI THI

– Thang điểm là 40 điểm, trong đó:

+ Trắc nghiệm 20 điểm, mỗi câu trả lời đúng được tính 01 điểm.

+ Tự chọn 20 điểm.

– Trường hợp nhiều thí sinh có tổng số điểm thi trắc nghiệm và tự chọn bằng nhau thì Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào một số tiêu chí khác như: thời gian thực hiện bài thi, thời gian tham dự thi (càng nhanh và tham dự sớm thì sẽ ưu tiên hơn); hoặc lượng truy cập, chia sẻ, bình luận về phần thi tự chọn khi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố hoặc Facebook Fanpage của Cuộc thi.

– Ban Giám khảo sẽ xây dựng tiêu chí chấm điểm riêng cho phần thi tự chọn (đối với từng loại hình thi) đảm bảo khoa học, công bằng và khách quan.

– Ban Giám khảo, Tổ Thư ký sẽ tiến hành xét sơ bộ 2 lần/tuần về kết quả các bài thi để xét chọn bài thi tự chọn để đăng tải.

VI. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu và nguyên tắc xếp giải

1.1. Đối với cá nhân

– Ban Tổ chức xét giải thưởng dựa trên điểm số của bài thi. Kết quả của các bài thi được xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Người đạt giải là người có điểm số của bài thi trong danh sách kết quả từ thứ tự cao nhất cho đến khi chọn đủ số giải theo Thể lệ của cuộc thi.

– Ngoài ra Ban Tổ chức sẽ xét 02 giải thưởng chuyên đề: Thí sinh dự thi trẻ tuổi nhất; thí sinh dự thi lớn tuổi nhất.

– Căn cứ vào thông tin khai báo của người dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ liên hệ với người dự thi đạt giải để thực hiện việc trao giải.

1.2. Đối với tập thể

Ban Tổ chức xét dựa trên số lượng và kết quả dự thi của các thí sinh từ đơn vị đó tham gia cuộc thi; về cách thức hưởng ứng cuộc thi. Kết quả sẽ lấy từ thứ tự cao nhất cho đến khi chọn đủ số giải theo Thể lệ của cuộc thi.

2. Khen thưởng

2.1. Giải cá nhân

+ 1 giải Nhất: 4.000.000 đồng

+ 2 giải Nhì, mỗi giải: 2.000.000 đồng

+ 3 giải Ba, mỗi giải: 1.500.000 đồng

+ 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 700.000 đồng

2.2. Giải tập thể

+ 1 giải Nhất: 7.000.000 đồng

+ 2 giải Nhì, mỗi giải: 5.000.000 đồng

+ 3 giải Ba, mỗi giải: 3.500.000 đồng

+ 5 giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng

Mỗi giải thưởng có kèm theo Giấy khen của Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng.

2.3. Giải chuyên đề: 2 giải, mỗi giải: 1.000.000 đồng

* Mỗi giải thưởng có kèm theo Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ VÀ NGƯỜI DỰ THI

– Khi tham gia Cuộc thi, thí sinh xem như đã đồng ý các quy định tại Thể lệ Cuộc thi và có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Thể lệ.

– Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả cuộc thi và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục chấm thi thi trong vòng 05 ngày từ ngày công bố kết quả. Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại và báo cáo kết quả Ban Tổ chức cuộc thi. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

– Bài dự thi nếu vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định của pháp luật, có tranh chấp về bản quyền, vi phạm Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng (nếu có), thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật.

– Ban Tổ chức Cuộc thi được toàn quyền sử dụng các bài dự thi, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

– Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố; Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và các cơ quan, ban, ngành thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố biết, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.

– Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn chỉ đạo, triển khai tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết và tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ tham mưu cấp ủy có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách thức dự thi và trao giải thưởng cho các tập thể, cá

nhân của địa phương, đơn vị có thành tích tốt tham gia cuộc thi.

Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, Trang thông tin điện tử các quận, huyện, các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể chính trị – xã hội của thành phố và các địa phương, đơn vị. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tin cùng chuyên mục