Báo cáo tự đánh giá năm học 2022 – 2023

01/07/2023

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Trường TH, THCS & THPT FPT đã tổ chức thực hiện tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo các công văn hướng dẫn của các cơ quan quản lý trên cơ sở đánh giá hiện trạng của nhà trường từ năm học 2018 – 2019 đến năm học 2022 – 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-PTFPT ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, và Trung học phổ thông FPT về kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, và Trung học phổ thông FPT báo cáo việc thực hiện

Sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tác tự đánh giá của nhà trường cơ bản đã hoàn thành. Qua việc tự làm rõ thực trạng, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và lên kế hoạch cải tiến các mặt hoạt động của nhà trường, nhà trường đã tự đánh giá được chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện các chương trình hoạt động giáo dục, công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất, sự phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, và Trung học phổ thông FPT đối chiếu 05 tiêu chuẩn và 28 tiêu chí theo quy định, thông qua những nội dung thẩm định của báo cáo tự đánh giá, nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được về chất lượng giáo dục của nhà trường, tổng hợp trong văn bản đính kèm.   

Báo cáo tự đánh giá năm học 2022 – 2023

Tin cùng chuyên mục